За проекта

Дивите растения и селските общности, които поддържат нашите ландшафти, са основна част от културата на Европа. Растенията в природата и тяхната културна история се съдържат в разказите за обикновени хора и деца, за крале и кралици, за любовници и воини, за лечители, поети и артисти. Дивите растения са част от това, което свързва различните хора и общности помежду им, тяхната история и традиционния пейзаж в цяла Европа и отвъд границите й.

Чрез проекта Цветна Европа ние се стремим да покажем изкуството, културата и разказите за дивите растения, в местата където те живеят, сред общностите, които ги поддържат. Ние целим да вдъхновим интереса към диворастящите цветя сред новото поколение европейци и да стимулираме местните общности да поддържат ландшафтите с разнообразни растителни видове.

Проектът ще се изпълнява в продължение на две години от юли 2012 до юни 2014. Той има три основни части: създаване на произведениe на изкуството с широко участие, наречено „Поляна от цветя”; провеждане на Фестивали на дивите цветя в 5 флористично богати райони; и компонент за обмяна на опит за записване и показване на общностни истории.

Моля, кликнете върху линка, за да разберете повече за всеки от тези елементи на проекта и как можете да вземете участие.