България

Родопите в Южна България са пълни с диви цветя – почти 2000 вида са записани тук в мозайката от гори, ливади и обработваеми земи. Планините са заети от праисторически времена и са били наречени Родопа след като красивата тракийската кралица Хера е била превърната в планината от Зевс. Древното предание разказва за тракийския цар Хем и царицата Родопе, които се обичали толкова много, че се наричали един друг с божествени имена – Зевс и Хера. Боговете се разсърдили на дързостта им и ги разделили, превръщайки ги в отдалечени планини (Стара планина и Родопите). Те са дом на траките и родината на легендарния музикант Орфей и жадуващият за свобода герой, Спартак.

Дейностите по време на Фестивалът на дивите цветя са разработени от Екологична организация – Родопи, община Смолян и местните обществени организации. Ще включва ботанически турове, културни и исторически събития, маркирани пътеки, и много други.

Ключови растителни видове, са ендемичните Родопски крем (Lilium rhodopaeum), Силивряк (Harberlea rhodopensis), Родопското лале (Tulipa rhodopaea), Родопската горска майка (Lathraea rhodopaeа) и много тинтява, потайниче и различни видове орхидеи.

Моля, посетете сайта на фестивала (www.rhodope.eu) и Facebook страница, за да разберете повече за Фестивала на дивите цветя в Родопите.