Направи квадрат

.

Brief information on why you chose this plant, technique, materials.
Или въведете ключова дума
If you are able to upload a good quality image of your patch please do so here before sending it to us by post. If not, just leave this field blank.
If you would like to attach an audio or video file to your patch, please do so here.

Изпращайки тази рисунка аз се съгласявам тя да бъде заснета и показвана в онлайн галерия и изложби, както и да бъде използвана при изработване на информационни материали и публикации. Разбирам, че моята рисунка няма да ми бъде върната обратно..