Country flag

Фестивал на дивите цветя в Шотландия

Северната планинска област Хайленд в Шотландия включва голям брой важни места за дивите растения, например Флоу каунти – едни от най-големите торфени блата и влажни зони в света, богатите и диви крайбрежни съобщества и пасища, както и разнообразие от гори в крайния север на техния ареал. Природното разнообразие на растенията е съпътствано от геологическо разнообразие, богатство от животински видове и културното многообразие – от пиктите, викингите и келтите на съвременните общества на Севера.

Серия от културни събития се планират от общността, включително поредица от музикални, културни, археологически и исторически събития.

Посетете фестивала на дивите цветя в Шотландия.

Iain Sarjeant SP BIOD collection 067

Country flag

Фестивал на дивите цветя (България)

Посетете градината на Орфей в Родопите в Южна България. Районът е убежище на диви цветя с над 2000 известни вида и има богато наследство от музика, занаяти и земеделски традиции.

Орфеевите цветя, Родопски крем и силивряка, са видовете, срещащи се само в тези планини и са открити в летописите на древните траки и живота на Орфей. Легендарния музикант Орфей е бил част от тракийското наследство на този регион.

Посетете българския фестивал на Дивите цветя

bulgaria

Country flag

Хърватски Фестивал на дивите цветя

Посетете древногръцката земеделска равнина Хвар и средновековния център на града на Стари град. Островът има богата природ от морето до равнината и горите, както и разнообразие от културни и исторически традиции.

Островът е известен и с Фестивала на лавандулата, земеделския ландшафт и с каменните си стени, създадени от гръцки колонисти в 4-ти век пр. н. е., които се използват и до ден днешен.

Посетете страницата на Хърватския фестивал на дивите цветя

Forests and beaches of Hvar | Municipality of Stari Grad

Forests and beaches of Hvar | Municipality of Stari Grad

Country flag

Словенски фестивал на дивите цветя

Земеделските общности около езерото Бохинь в Юлийските Алпи проведоха първия Фестивал на дивите цветя през 2005 г. , който се разви и включва широка гама от ботанически турове, културни и музикални събития и пазари.

Община Бохинь е известна със своите ливади и алпийски цветя, а също и с легендата за Златорога. Тази мистична дива коза със златни рога се възражда от магическата сила на Триглавското цвете (Potentilla nitidus).

Посетете страницата на фестивала на дивите цветя в Словения

Bohinj Church | Seona Anderson

Bohinj Church | Seona Anderson

Country flag

Румънски фестивал на дивите цветя

Саксонските села в низините на Централна Трансилвания са един от най-добре запазените средновековни пейзажи на Европа. Те са заложени в мозайка от ливади, пасища, гори, дерета и малки земеделски ферми.

Регионът Търнава Mаре е в центъра на опитите за опазване и развитие на жизнената селска икономика чрез запазване на богатото природно наследство на района.

Посетете страницата на фестивала на дивите цветя в Румъния.

Saxon village in Târnava Mare | Fundatia ADEPT

Saxon village in Târnava Mare | Fundatia ADEPT

Map of wildflower festivals

Фестивал на дивите цветя

От месец май 2013 ще можете да посещавате фестивалите на дивите цветя в пет страни в цяла Европа, където ще можете да се насладите на красотата на пейзажите и на разнообразни местни културни събития.

Посетете алпийските ливади около езерото Бохинь, старинните земеделски системи на Хвар, градините на Орфей в Родопите, саксонските села в Трансилвания и забележителните брегове на Северна Шотландия. Тръгнете на екскурзия с местен водач, опитайте местната кухня, посетете пазарите с местни продукти и се забавлявайте с разнообразни артистични, музикални и културни събития.

Фестивалите привличат местни, национални и международни посетители с широк кръг от прояви за семейства, за любители на растенията и на културата, както и за тези, които просто искат да се насладят на красиви и интересни местности. Повечето от проявите са безплатни или имат малка такса. Моля, посетете страниците, за да научите повече за всеки фестивал.

Всеки фестивал ще се проведе в район с изключително ботаническо и културно богатство, който е признат за „Важно място за растенията” съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие, зона от мрежата Натура 2000 или Национален парк. Фестивалите на дивите цветя целят да покажат колко специални са тези райони и да дадат икономически ползи за местните хора и бизнеси (местни храни и занаятчийски произведения, туристически услуги и т.н.), което ще допринесе за опазването на тези ландшафти в бъдеще.

България
Великобритания
Румъния
Словения
Хърватска