O projektu

Divlje bilje i ruralne zajednice koje održavaju naše krajolike čine temeljni dio europske kulture. Divlje cvijeće i značaj koje ono ima u kulturnoj povijesti govore nam o običnim ljudima i djeci, kraljevima i kraljicama, ljubavnicima, ratnicima, travarima, pjesnicima, piscima i umjetnicima. Ono predstavlja poveznicu među ljudima, zajednicama, njihovom poviješću i pejsažima u Europi i šire.

Projekt Divlje cvijeće Europe ima za cilj slaviti umjetnost, kulturu i povijest divljih biljaka na područjima gdje one rastu, među zajednicama koje ih održavaju. Također, cilj projekta je i probuditi interes za razvojem kulture divljeg cvijeća kod novih generacija Europljana, te osigurati poticaje lokalnim zajednicama za održavanje krajolika bogatih divljim cvijećem.

Predviđeno trajanje projekta je dvije godine i to od srpnja 2012.god. do lipnja 2014.godine. Projekt se sastoji iz tri osnovne cjeline: sudjelovanje javnosti u umjetničkom projektu nazvanom “kolaž livade” ; održavanje festivala divljeg cvijeća na pet područja bogatih divljim cvijećem ; održavanje radionica kojima je cilj zapisati i tako sačuvati lokalne tradicije vezane uz divlje cvijeće.

Molimo kliknite na link kako bi saznali više o svakom od ova tri dijela projekta, te o načinima vašeg sudjelovanja u svakom od njih.