O projektu

Divje, samoniklo cvetje in lokalne skupnosti, ki ohranjajo našo pokrajino, predstavljajo poglaviten del evropske kulture. Rastline in njihova kulturna zgodovina nam pripovedujejo zgodbe o ljudeh, starih modrostih, znanstvenih odkritjih, zdravilcih, poetih, piscih in umetnikih. Spremlja nas od rojstva do smrti, navdihuje ustvarjalnost in olepšuje življenje.

Cvetje medkulturno povezuje posameznike in skupnosti, njihovo zgodovino ter krajino.

S projektom »Evropa divjih rož« želimo opozoriti na kulturo in zgodovino divjega samoniklega cvetja, kraje, kjer rastejo, ter lokalne skupnosti, ki to cvetje ohranjajo. Naš namen je ponovno vzbuditi zanimanje za kulturo divjih rastlin med novimi evropskimi generacijami ter lokalnim skupnostim omogočiti razvoj pobud za ohranjanje bogastva in raznolikosti pokrajin.

Projekt traja dve leti, od julija 2012 do junija 2014, sestavljajo pa ga trije glavni deli: Travniška krpanka, umetniško delo iz posameznih upodobljenih cvetličnih zgodb, festivali cvetja v 5 evropskih državah (Bolgarija, Hrvaška, Romunija, Slovenija in Velika Britanija) in pilotni projekt vzpostavitve arhiva lokalnih tradicionalnih znanj.

»Več informacij o projektu in načinih sodelovanja lahko najdete s klikom na to povezavo.«