Arhiv tradicionalnih lokalnih znanj

Večina kulturne zgodovine povezane s cvetjem, vključno z zgodovino in tradicionalnimi vedenji ter znanji lokalne skupnosti, se ohranja ustno. Starejši še poznajo stare zgodbe, običaje, zdravilna zelišča, pesmi, plese, recepte, zgodovino krajine in način sonaravnega kmetovanja, vendar se njihova znanja ne zapišejo in arhivirajo, zato tonejo v pozabo.

Z aktivnostjo vzpostavitve arhiva tradicionalnih znanj v okviru projekta »Evropa divjih rož« želimo navdušiti posameznike in strokovnjake, da bi

razvili različna orodja za evidentiranje in posredovanje podatkov o posameznih zgodovinskih vidikih skupnosti in da bi svoje izsledke, posnetke in zapise zbrali v arhivu.

Ob koncu leta 2013 bomo organizirali delavnico za izmenjavo znanj, ki bo namenjena udeležencem iz štirih držav, ki sodelujejo pri projektu. Cilj delavnice bo prikazati nabor tehnik in primerov zasnov arhivov, ter omogočiti forum za izmenjavo idej.

Pilotni projekt za razvoj arhiva tradicionalnih lokalnih znanj bo vzpostavljen na štirih projektnih področjih, rezultati pa predstavljeni na Festivalu alpskega cvetja leta 2014.