Travniška krpanka

»Skrpajmo travnik« je poziv javnosti, da sodeluje pri projektu Travniška krpanka, s katerem želimo zbrati 1000 osebnih cvetličnih zgodb, upodobljenih v različnih tehnikah ročnega dela, ki jih bomo združili v evropski travniški krpanki.

Tako bomo ustvarili umetniško delo, ki bo temeljilo na delu posameznikov in slavilo umetnost in kulturo cvetja.

K sodelovanju vabimo posameznike in organizacije, da prispevajo svoje del krpanke, 15 kvadratnih centimetrov velik kos blaga, na katerem je upodobljena rastlina ali cvetlična zgodba, ki je bila navdih za ustvarjanje.

Upodobljene cvetlične zgodbe lahko izdelate v različnih tehnikah (vezenje, tkanje, pletenje, polstenje, poslikava, natisk itd.) ter dodate kratko besedilo z inspirativno zgodbo in pojasnilom, zakaj ste izbrali ravno to določeno rastlino, dizajn in tehniko.

Krpanke in pripadajoče zgodbe bodo prikazane v naši spletni galeriji, razstavljene na festivalih cvetja in ob drugih ustreznih priložnostih.

Velika potujoča razstava izbranih kosov iz posameznih držav se bo ustavila na petih nacionalnih festivalih cvetja, ki bodo sočasno potekali v letu 2014, nato pa bomo vse prispele kose sešili v Evropsko cvetlično krpanko, ki bo prekrila trg ene od evropskih prestolnic.

Na sledeči povezavi lahko najdete informacije o tem, kako narediti in sodelovati pri ustvarjanju Evropske cvetlične krpanke, ter informacije o razstavah. Spletna galerija vam je na voljo za navdih, tu pa lahko najdete tudi več podatkov o alpskih rastlinah.”