Razstave Travniških Krpank

Prve razstave krpic nastalih v okviru projekta Skrpajmo travnik bodo v vsaki državi v okviru posameznih festivalov divjega cvetja v maju/juniju 2013.

Razstava bolgarske travniške krpanke bo potekala junija 2013 v regiji Smolyan v Rodopskem pogorju. Hrvaška razstava bo potekala junija 2013 v mestu Stari Grad na otoku Hvar. Romunska razstava bo potekala v regiji Târnava Mare v Transilvaniji v juniju 2013. Slovenska razstava pa bo potekala okoli Bohinjskega jezera v Julijskih Alpah. Prva angleška razstava bo potekala junija 2013 v okviru Festivala divjega cvetja v regijah Caithness in Sutherland.

V maju in juniju 2014 bo izbranih 1000 krpic iz Bolgarije, Hrvaške, Romunije, Slovenije in Združenega kraljestva, sešitih v travniško krpanko potovala po vseh petih državah.